Skip to main content

Privacy Statement

Monteba Accountants en Adviseurs respecteert uw privacy. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandelt.

Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  •   afhandeling van de door u aangevraagde dienst, informatie of publicatie

  •   nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen

  •   samenstellen gebruikersstatistieken

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Met deze dienstverleners zijn de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden worden gebruikt. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden tenzij wij daartoe door de wet verplicht worden gesteld.

Vastleggen van bezoekersgegevens

Als u een van onze websites bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailingen opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele 'bezoekersgegevens' verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Ook slaan wij interacties op ten behoeve van het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt, wanneer u dat niet wenst, eenvoudig in uw browser de instellingen aanpassen waardoor cookies niet meer opgeslagen worden en de historie gewist wordt.

Links

Monteba Accountants en Adviseurs kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Monteba Accountants en Adviseurs worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Monteba Accountants en Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Wijzigingen

Monteba Accountants en Adviseurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monteba Accountants en Adviseurs.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@monteba.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.