Skip to main content

ACTUEEL

BETROKKEN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Lees hier over de laatste ontwikkelingen bij Monteba Accountants & Adviseurs en andere actualiteiten binnen de branche.

Relatie-adviseur gezocht!

Met een energiek en hecht team van accountants en adviseurs bereiken wij bij Monteba al jaren de doelen van onze klanten en van onszelf. Door de ongedwongen sfeer, het familiaire karakter van de organisatie en de hoge deskundigheidsgraad mogen wij onze cliënten al meer dan 20 jaar helpen bij het waarmaken van hun ambities. Wij ...

NIEUW IN 2018: AANVULLENDE REGELINGEN WET TEGEMOETKOMING LOONDOMEIN (Wtl).

Datum: februari 2018. Wet Tegemoetkoming Loondomein (Wtl) Deze wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Voor u als werkgever kan dit naast het maatschappelijke belang u ook fiscale voordelen opleveren. De eerste regeling is lage-inkomensvoordeel (LIV). Dez...

Afschaffing landbouwregeling

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling en veehandelsregeling afgeschaft. Maakte u als ondernemer gebruik van de landbouwregeling of veehandelsregeling dan heeft dit gevolgen voor u. Daarnaast gaat voor diensten het algemeen btw tarief gelden van 21% i.p.v. 6%. Voor meer informatie klik hier  

Nieuw in 2017: lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Dit voordeel geldt vanaf januari 2017. Voorwaarden U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: De werknemer heeft een gemiddeld uurloon va...

Correctie BTW aangifte 2016 vóór 1 april 2017

Bij het opstellen van de jaarcijfers over het afgelopen jaar 2016 kan blijken dat er te weinig BTW is afgedragen. Voor dit bedrag moet dan alsnog een aangifte gedaan worden. Het is mogelijk dat dit berekende bedrag een na te betalen bedrag aan BTW betreft. Indien dit minder is dan € 1.000 hoeft er geen aparte suppletie-aangifte ...

De Werkgever moet dit wel controleren!

Sommige werknemers rijden met een bedrijfsauto naar klanten. Er geldt een verbod op privégebruik van deze auto van de zaak voor de werknemers. Het misverstand wat leeft aan de kant van de werkgever komt nu naar voren. Door het verbod privégebruik is er geen kilometeradministratie van de auto en de werkgever controleert nauwelij...

Uitstel invoering Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De oorzaak is een dreigende financiële strop in de sfeer van de vennootschapsbelasting. De vraag is of met het uitfaseren van...

Mededeling einde contract via MS Teams

Een junior marketeer met een jaarcontract meldt zich na negen maanden ziek. Zes weken later krijgt hij tijdens een MS teams-meeting te horen dat zijn contract niet zal worden verlengd. Na einde contract claimt de marketeer de wettelijke aanzegvergoeding. Met succes?Aanzegvergoeding Een werkgever is verplicht de werknemer uiterli...

HIER KUN JE OP VERTROUWEN

  • Overzicht, inzicht en uitzicht

  • Altijd actuele stuurgegevens

  • Heldere en praktische tussentijdse adviezen

  • Persoonlijke aandacht

  • Deskundig en betrouwbaar

{ampz:social}