Skip to main content

Correctie BTW aangifte 2016 vóór 1 april 2017

Bij het opstellen van de jaarcijfers over het afgelopen jaar 2016 kan blijken dat er te weinig BTW is afgedragen. Voor dit bedrag moet dan alsnog een aangifte gedaan worden. Het is mogelijk dat dit berekende bedrag een na te betalen bedrag aan BTW betreft. Indien dit minder is dan € 1.000 hoeft er geen aparte suppletie-aangifte gedaan te worden en mag dit bedrag in de eerst volgende BTW-aangifte worden verwerkt. Riskeer geen heffingsrente of boete. Zodra dit bedrag wel hoger is dan € 1.000, dan moet er een afzonderlijke, digitale suppletie-aangifte worden gedaan. Het alsnog verschuldigde bedrag moet vóór 1 april 2017 voldaan zijn. Bij een afdracht vóór 1 april 2017 wordt er geen heffingsrente in rekening gebracht en krijgt u ook geen boete. Indien er teveel BTW is aangegeven en betaald in 2016, dan kan een teruggaaf verzoek worden ingediend.
{ampz:social}