Skip to main content

NIEUW IN 2018: AANVULLENDE REGELINGEN WET TEGEMOETKOMING LOONDOMEIN (Wtl).

Datum: februari 2018. Wet Tegemoetkoming Loondomein (Wtl) Deze wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Voor u als werkgever kan dit naast het maatschappelijke belang u ook fiscale voordelen opleveren. De eerste regeling is lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze regeling al van kracht gegaan op 01-01-2017. Zie voor meer informatie https://www.monteba.nl/actueel/nieuw-2017-lage-inkomensvoordeel/. De tweede regeling is jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd LIV). U komt in aanmerking voor het jeugd-LIV als u jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst neemt. U heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden.
  1. verzekerd is voor de werknemersverzekeringen;
  2. op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar is;
  3. een gemiddeld uurloon heeft dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
Als u recht heeft op het jeugd-LIV, dan krijgt u een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 3.286,40 per jaar per werknemer.
Leeftijd op 31 december 2017 Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur Maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar
18 jaar € 0,23 € 478,40
19 jaar € 0,28 € 582,40
20 jaar € 1,02 € 2.121,60
21 jaar € 1,58 € 3.286,40
 De derde regeling is loonkostenvoordeel (LKV). U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:
  1. oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  2. arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  3. werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  4. arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.
Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij ons aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Hoe hoog is het LKV per werknemer? Hoeveel u per werknemer per jaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer bij hoort:
Doelgroepen LKV Maximaal LKV (per kalenderjaar tot maximaal 3 jaar)
Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar
Als u meer wilt weten over deze regeling(en) kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u ondersteunen in dit traject. Neem contact op met onze HR adviseur Manuela l’Herminez op 0418-677030 of per mail manuela@monteba.nl  
{ampz:social}